חסימת זמנית של רחוב המייסדים


22/02/2023 19:19

תושבים יקרים,

רחוב המייסדים לרבות החנייה ברחוב יהיו חסומים עד שעות הבוקר עקב עבודות שיקום לקו הביוב.

לידיעתכם.