המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / טפסים / בקשה לקיום אירוע

בקשה לקיום אירוע

לאחר מילוי הפרטים ושליחתם יש להמתין למייל חוזר המאשר / לא מאשר את קיום האירוע.

יש לשלוח את טופס הבקשה לפחות שבוע לפני יום האירוע!

  פרטי האירוע

  שעות האירוע:  פרטי המבקש/ת

  הריני להצהיר ומתחייב כדלהלן:

  • טופס זה מהווה הרשאה לקיום אירוע מתחת כיפת השמים בשעות הבוקר או אחר-הצהרים בשטחים ציבוריים

  • שליחת הטופס תתאפשר לאחר אישור התנאים הבאים

  • טלפון משרד: 08-6228867
  • פקס: 08-9419966
  • מען למכתבים: המועצה המקומית קריית עקרון, הרצל 44 קריית עקרון 70500

  הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

  נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב