המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / טפסים / בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי

בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי

אירוע מכל סוג שהוא המתקיים במרחב הציבורי של המועצה המקומית קרית עקרון – מחייב קבלת אישור מאת המועצה.

 • את הבקשה יש להגיש לפחות 3 שבועות לפני קיום האירוע.
 • בקשה תוגש על גבי טופס מקוון.

קיום אירוע במרחב הציבור יערך באחד מרשימת מרחבים ציבוריים המאושרים ע"י המועצה בלבד.

 • מובהר כי קבלת הבקשה כולה בתנאים או דחייה – הינה בשיקול דעת המועצה בלבד.
 • לא יותרו קיום אירועים בין השעות 14:00 עד 16:00 ולא יאוחר מהשעה 23:00
 • מובהר כי למועצה הסמכות להורות על הפסקת האירוע בכל עת, ככל שלא מתקיימים תנאים אלו ו/או תנאי אישור קיום האירוע.

באחריות מגיש הבקשה לפנות, בהתאם לצורך:

 • למשטרת ישראל ולמלא אחר כל דרישותיה.
 • למרכז שירות לקוחות לעסקים בדואר אלקטרוני או בטלפון, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה, לוודא את הצורך בדבר הוצאת רישיון עסק.
 • לפעול להשגת כלל האישורים/היתרים הנדרשים לטובת קיום האירוע.

  סוג מבקש הבקשה:

  פרטי המבקש/ת:

  פרטי האירוע:

  שעות האירוע:

  שימו לב! לא יותרו קיום אירועים בין השעות 14:00 עד 16:00 ולא יאוחר מהשעה 23:00  מגיש/ת הבקשה מאשר/ת את התנאים הבאים:

  • טלפון משרד: 08-6300750
  • מען למכתבים: המועצה המקומית קריית עקרון, הרצל 44 קריית עקרון 70500

  הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

  נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב