יום ראשון, 29/10, בין השעות 10:00 בבוקר עד 18:00 בערב יונחו מיגוניות ומקטעים מציר הרצל יסגרו לסירוגין


28/10/2023 20:23