יוצאים לגמלאות


01/02/2018 21:28

ביום שלישי (30.01.2018) נפרדנו משני אנשים נפלאים שיצאו לגמלאות. השניים זכי כבתי ורפי דאהן מ "מינהל חברה ונוער" ליוו את קריית עקרון בהרבה חום ואהבה אך בעיקר במקצועיות שאין להם אח ורע. "מינהל חברה ונוער" אחראי מטעם ממשלת ישראל ומשרד החינוך על החינוך הבלתי פורמלי, הכשרת ילדי ישראל לחיי חברה וקהילה תוך שימת דגש על ערכים אשר יעצבו את דמותו של הנער כאזרח בוגר וערכי התורם לחברה. לזכי ורפי נאחל כל טוב ותודה על שיתוף הפעולה.
ממשפחת קריית עקרון.