יפה פנים וחוץ – קריית עקרון זכתה בשני תארים בתחרות קריה יפה!


22/12/2021 15:38

קרית עקרון קטפה שני תארים בתחרות ישראל יפה של המועצה לישראל יפה – 5 כוכבי יופי בתחום איכות החיים והסביבה ברשות המקומית ובאות הצטיינות על תרומה לקהילה.

תחרות קריה יפה ומקיימת בישראל יפה, הנערכת בחסות משרד הפנים ובשיתוף המרכז לשלטון מקומי בישראל, הינה אחת מהבולטות ביותר שבתחרויות המועצה לישראל יפה. מידי שנה מגיעים שופטי התחרות ליישובים המתמודדים על התארים השונים ולאחר היכרות עם כלל המנהלים, תכניות הפיתוח ומצגת קצרה לרוב הם יוצאים לסיור היכרות בשטח.

בטקס שהתקיים היום (רביעי), קיבל ראש המועצה, חובב צברי את שתי תעודות ההכרה בזכייה של עקרון בתחרות:

  1. 5 כוכבי יופי בתחום איכות החיים והסביבה ברשות מקומית
  2. אות הצטיינות על תרומה לקהילה

התחרות נערכת מדי שנה החל משנת 1993, ומשתתפות בה ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וישובים במועצות אזוריות, המתמודדות על קבלת כוכבי היופי של המועצה, כל אחת לפי סיווגהּ. מספר הרשויות המקומיות המשתתפות בתחרות הולך וגדל מדי שנה, דבר המעיד על הצלחה רבה בהגשמת יעדיה של התחרות – הטמעת ההכרה בחשיבות טיפוח הסביבה העירונית לאיכות החיים של התושבים.

התחרות מעודדת פיתוח של הסביבה העירונית על פי העקרונות המודרניים, המכתיבים יצירת שיווי משקל נאות בין הבנייה האורבנית לטיפוח הריאות הירוקות. זאת, תוך כדי הקפדה על מניעה של מפגעים סביבתיים וחזותיים והנעת תהליך של שיפור מתמיד באיכות חיי התושבים.

ראש המועצה בירך על קבלת אותות ההצטיינות: "קריית עקרון על המפה, ברכות למנהלים והשותפים על עשייתם ותרומתם למען היישוב וברכות לתושבים – הזכייה הזו וההכרה בקריית עקרון היא קודם כל בזכותם ולמענם"