כאן גרים


01/08/2017 23:56

במסגרת התכנית, אזרחים ותיקים הגרים בגפם, יציעו לסטודנטים מגורים בהשתתפות סמלית ובתמורה יהנו מפעילות חברתית משותפת.

לשאלות ניתן לפנות : 

08-9411980 – המחלקה לשירותים חברתיים (רווחה) במועצה

8840* – מוקד הפניות של המשרד לשוויון חברתי

 

בברכה
חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
כוכי שלמה – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים