כוונה להתקשר בפטור ספק יחיד 1.8.2023


06/08/2023 16:07