כוונה להתקשר בפטור ספק יחיד 19.7.2023


20/07/2023 10:58