כוונה להתקשר בפטור ספק יחיד 25.7.2023


25/07/2023 08:54