כנסי הכרזת מתחם הרצל ויצמן ומתחם זוגות צעירים בקריית עקרון


02/03/2021 00:22

מועצה מקומית קריית עקרון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמות תכנית להתחדשות עירונית באזור מתחם הרצל ויצמן ומתחם הצעירים.

המועצה רתמה את המדינה ומקדמת את התכנון באמצעות תקציב מהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
המתחם כולו הולך לעבור התחדשות: הבניינים הקיימים יהרסו ובמקומם יבנו בניינים חדשים, שיפור מרחב הרחוב, פיתוח תשתיות, יינתן מענה תחבורתי, פיתוח מבני ציבור ,פיתוח שטחים ירוקים ועוד.
התוכנית קובעת כללים למימוש התחדשות המגורים.

כנסים:

ביום ראשון ה- 14.2.2021 וביום ראשון ה-21.2.2021 התקיימו כנסי הכרזה לשיתוף ציבור בנושא התחדשות עירונית במתחם הרצל ויצמן ובמתחם הצעירים קריית עקרון.

תחום התוכנית:

מתחם הרצל – ויצמן: הרצל 72,74,76,78,80,82 ויצמן 4 2,
מתחם הצעירים: הרצל 16,20,22,24,26.

מהי התחדשות עירונית?

חידוש אזורי מגורים ותיקים (שכונות) ושדרוג שטחים ציבוריים ותשתיות.
במתחמים יתווספו דירות חדשות, על ידי הריסת המבנים הישנים ובניית חדשים במקומם, במטרה לשפר את רמת הדיור ואיכות החיים של התושבים.

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

היא הגורם הממשלתי המופקד על תחום ההתחדשות העירונית במדינת ישראל. הרשות מקדמת ומעודדת את הפעילות להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. הרשות מסייעת במימון תוכניות שונות, בהדרכה מקצועית לדיירים ובהסרת חסמים מבניים וחוקיים.

מסלול רשויות (זה המסלול הנבחר במתחמים אלו)

התכנון מקודם על ידי המועצה המקומית, היא האחראית על התקשורת עם בעלי הדירות ועם המתכננים והיועצים ואחראית גם על תכנון המתחם. עם התקדמות התכנון בעלי הדירות במתחם יבחרו עו"ד מטעמם, ויחד עם עורך הדין יבחרו יזם שיבצע את התוכנית.
היתרון במסלול הזה הוא התמיכה של המועצה ושל הרשות הממשלתית בתוכנית המייצרת ודאות תכנונית רבה יותר בשלב התב"ע, כניסה למסלול תכנון ייעודי והטבות מיסוי.

תוכנית להתחדשות עירונית כוללת מספר שלבי תכנון:

השלב הראשון של התוכנית הינו לימוד המצב הקיים גיבוש חזון ומטרות. לאחר מכן מוצעות מספר חלופות תכנון למתחם ונבחרת חלופה מועדפת, אותה מפתחים בפירוט ועורכים עבורה מסמכי תכנית.
במסגרת עבודת התכנון, יתקיימו תהליכי שיתוף ציבור בהם התושבים יוכלו לקחת חלק בתהליך, להבין, ללמוד, להביע דעה ולהשפיע.

עם השלמת התהליך, ניתן יהיה לבחון קידומן של הצעות תכנוניות יזמיות, בהתאם לעקרונות התוכנית. תוצרי תהליך ההתחדשות העירונית ומהלכי שיתוף הציבור יפורסמו באתר המועצה.

מצגת כנסי הכרזה מתחם זוגות צעירים ומתחם הרצל ויצמן קריית עקרון

שאלות ותשובות

מצ"ב שאלות שעלו בכנס אשר התקיים עבור תושבי מתחם הרצל ויצמן, בצירוף תשובות.

השאלות והתשובות רלוונטיות לתושבי 2 המתחמים:

שאלת התושבים תשובת הפרויקט
מהי התחדשות עירונית?

 

חידוש אזורי מגורים ותיקים (שכונות) ושדרוג שטחים ציבוריים ותשתיות.

במתחמים יתווספו דירות חדשות, על ידי הריסת המבנים הישנים ובניית חדשים במקומם, במטרה לשפר את רמת הדיור ואיכות החיים של התושבים.

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

 

היא הגורם הממשלתי המופקד על תחום ההתחדשות העירונית במדינת ישראל. הרשות מקדמת ומעודדת את הפעילות להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. הרשות מסייעת במימון תוכניות שונות, בהדרכה מקצועית לדיירים ובהסרת חסמים מבניים וחוקיים.
מסלול רשויות

(זה המסלול הנבחר במתחמים אלו)

התכנון מקודם על ידי המועצה המקומית והרשות הממשלתית, היא  האחראית על התקשורת עם בעלי הדירות ועם המתכננים והיועצים ואחראית גם על תכנון המתחם. התוכנית תקבע את מתחמי המימוש. במקביל בעלי הדירות במתחם יבחרו נציגות  ועו"ד מטעמם, ויחד עם   עורך הדין בוחרים יזם שיבצע את התוכנית.

התכנית הינה מתחם מוכרז , היתרון במסלול הזה הוא התמיכה של המועצה והממשלה בתוכנית , קידום במסלול ייחודי למתחמי התחדשות עירונית והטבות במיסוי.

למה צריך את התכנון הכללי ולא עדיף להתמקד בתוכניות הפרטניות של היזמים בלבד?

 

מכיוון שיש צורך בראייה כוללת עבור המתחמים

על מנת להתוות עקרונות תכנון הלוקחים בחשבון מגוון נושאים הנוגעים לכלל המתחם והיישוב.

התושבים יזכו לקבל רחובות משופרים, מבני ציבור ומוסדות חינוך נוספים, מבני תעסוקה ומסחר, מרחבים ירוקים ועוד.

התוכנית לוקחת בחשבון טיפול בתשתיות, מים, ביוב וניקוז ומתן פתרונות לנגישות בשכונה.

כל הפרמטרים הללו ילקחו בחשבון בהכנת התוכנית.

המנהלת תשב במבנה נפרד? יושבים במועצה? אפשר להגיע במהלך השבוע להתייעץ? לכל פנייה ושאלה ניתן ליצור קשר עם גלי היועצת החברתית מטעם צוות התכנון  אחראית על השיתוף ציבור ותלווה אתכם בתהליך וכן ללריסה מהנדסת המועצה.
לגבי בחירת היזם, מי אחראי על בחירת היזם? לאחר אישור התוכנית התושבים אחראיים על בחירת היזם לקידום היתרי בנייה וביצוע בעזרת הנציגות ועו"ד שיבחר על ידכם.
איך המתחם של העסקים נכנס לפה? ממה מתפרנסים בתקופה הזו (למי שיש עסק בשטח)? מי שיש לו נכס מקבל נכס חדש זהה בגודלו או גדול יותר כולל העסקים.

כחלק מתחשיב עלויות הפרויקט מובא בחשבון כי בעלי העסקים יקבלו למשך כל תקופת הבניה דמי שכירות בגובה דמי השכירות המקובלים באזור לנכסים בשטח דומה לנכס המפונה. כמו כן מובאים בחשבון עלויות הובלה מהנכס וחזרה בתום הבניה.

מה לגבי הדיור הציבורי ? האם עמידר תרכוש דירות בפרויקט? מי שזכאי לדיור ציבורי ומתגורר במתחם יהיה זכאי לחזור אליו. לחברת עמידר לא יוקצו דירות בצורה ייעודית  כל הדירות שיתווספו ימכרו בשוק החופשי. המצב המשפטי/ תנאי החכירה/ הסכמי הדיירים מול החברות המשכנות אינו משוקלל ו/או נבחן במסגרת הפרויקט. ככלל אין בהליך המשפטי הכרוך בפרויקט הנדון בכדי לשנות את מעמדו המשפטי של בעל הזכויות בנכסים הכלולים במתחם.
מה עושה מי שיש לו משכנתא? איך זה מתבטא מבחינת ההסכם החדש?  

הבנק המלווה מטעמו של היזם מעניק, בין היתר, ערבויות לבעלי הזכויות עפ"י שווי דירותיהם בפרויקט. ערבות זו נותנת מענה גם לבעלי דירות ממושכנות.

 

האם יהיה כדאי לאנשים לרכוש דירה במתחם? יזמים לא ישקיעו בפרויקט אם אין לכך היתכנות כלכלית. המבנים והדירות שלכם ישודרגו, ערך הנכסים יעלה, תגיע אוכלוסייה חדשה, ואנו צופים כי תהיה עליית ערך.
מה לגבי חנייה?  כל דייר אשר יש ברשותו חנייה היום יקבל חניה במסגרת התכנית. חניות נוספות יתוכננו בהתאם לתקן.
אם מישהו חתם עם יזם איך מבטלים את זה? במידה ומישהו חתם, תצרו קשר עם גלי אנחנו נבדוק על איזה סוג הסכם חתמתם ונדריך אתכם כיצד לפעול .
יש בניה לגובה, לגובה רב או שזה צפי של 5-6 קומות? בשלב זה אין לנו מידע לגבי גובה הבינוי והעמדתו.  בימים אלו אנו לומדים את השטח על-מנת להציע מספר חלופות תכנון.  בסל השיקולים לתכנון הפרויקט אנו לוקחים בחשבון שילוב של מבנים נמוכים בהם עלות התחזוקה השוטפת נמוכה. עם התקדמות התכנון תהיה תמונה ברורה בנוגע למס' הקומות המתוכננות במבנים ומיקומם, אלו יוצגו לכם במפגשי שיתוף ציבור.
האם תהיה בנייה צפופה מאוד? פרויקטים של התחדשות עירונית הינם בדרך כלל צפופים יותר. הצפיפות נלקחה בחשבון בתוכנית, בכל המצבים נלקחו בחשבון מרחקי מינימום בין מבנים, מרחקים בין חזיתות מבנים, בדגש על שמירת פרופורציה בין גובה הבניין למרחק שלו מהבניין הסמוך.
שינוי המרקם האנושי בשכונות מטרת התוכנית  היא לאפשר לאוכלוסייה הקיימת איכות חיים טובה יותר ולהישאר בשכונה. בגלל תוספת הדירות תתווסף גם אוכלוסייה חדשה. תוספת שירותי ציבור המוצעת בתוכנית מותאמת לגידול באוכלוסייה.

בתוכנית יש דגש חזק על הפן החברתי, המודל בתוכנית מאפשר לוותיקים להמשיך להתגורר בשכונה שלהם, בדומה לאורח החיים כיום

כמה דיירים נדרשים כדי לקדם פרויקט? מה קורה אם יש מתנגדים לפרויקט?

 

לצורך קידום התכנון אין צורך בהסכמות וחתימות דיירים מאחר והמועצה והרשות הממשלתית הן מגישות התכנית.

בשביל לקבל היתר בנייה ולבנות צריך 100% הסכמות. אם 80% מבעלי דירות מעוניינים בעסקת פינוי בינוי . הם יכולים לתבוע דייר המסרב סירוב בלתי סביר בתביעת נזיקין.

מה לגבי הפקקים והשינוי בתוואי, להפוך מבניין של 4 קומות לבניין ענק עם 2 מעליות וחניון זה ממש שינוי צביון משמעותי ביותר איך נדע מה הכי טוב לנו?. בתכנון אנחנו לוקחים בחשבון את נושאי הצפיפות, הבנייה לגובה , השטחים הפתוחים, עומסי התנועהבתי ספר ועוד נושאים רבים. את התכנית מלווים יועצים מקצועיים בתחומים אלו. נערכות בדיקות בהתאם לחלופות שונות במסגרת התכנון הלוקחות בחשבון את כל האספקטים האלו ומייצרות איזון בין הפרמטרים השונים.
רציתי לברר כי כבר הסתובבו אצלנו 2 יזמים שרצו לעשות איתנו את התהליך ואני אשמח להבין מה ההבדל בין מה שהרשות מציעה לבין מה שהיזם מציע? הרשות המקומית יחד עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מתכננים את המתחם כולו.  לאחר אישור התכנית בוועדה מחוזית יוכלו היזמים לתכנן ולקבל  היתרי בנייה. אנחנו נקים ונכשיר את הנציגויות ונלווה אתכם כל הדרך עד שתבחרו את היזם.
מה האחריות של המועצה מבחינת בחירת היזם, אם מתכננים את כל התכנונים איך אני אדע שהיזם לא ינטוש באמצע? איך אדע לבחור יזם כמו שצריך? בגדול זה בשלב מאוחר יותר, אבל אנחנו נלווה את הנציגויות, נוביל אותכם איך לבחור את היזם, אתם תבחרו עורך דין שגם יעזור לכם בנושא הזה, זה באמת תהליך שיקרה לאורך זמן ואנחנו נוביל אותכם ונעזור בבחירה הנכונה. בהחלט חשוב לכל אחד שחותם לוודא שליזם יש ביטחונות ראויים זה חלק מהשיקולים שיש לשקול לפני שחותמים. היזם מחויב לספק לדייר ערבות "חוק מכר" (להבטחת התחייבותו למסירת הדירה החדשה לבעלים) ובטוחות נוספות בהתאם למשא ומתן איתו.

המועצה אינה צד בבחירת יזם.

בזמן התהליך עצמו כל אחד יצטרך לגור איפשהו? איך זה עובד? כל אחד עובר למקום אחר? בעלי הדירות מקבלים מענה בשכר דירה חלופי. אנחנו יוצרים אומדן של דירות דומות לאלו שאנחנו עומדים לפנות וזה הסכום שמקבל כל דייר. על הדייר למצוא לעצמו דיור חלופי בסכום שאותו הוא יקבל מהיזם, זה באחריות הדייר לבחור לעצמו דירה. .
יש שוני בין הדירות לחלק מהתושבים יש חניה, יש דירות קרקע, דירות עם מרפסות, אם בונים בצורה דומה או אחרת מה הכדאיות הכלכלית שלהם לחתום? כל מי שיש לו נכס בשווי מסוים יקבל נכס בשווי יותר גבוה (ולא יותר נמוך), זהו העיקרון של ההתחדשות העירונית.
המבוגרים יותר חוששים לצאת לתהליך מאשר הצעירים. אנשים מבוגרים רוצים להיות בטוחים שיש מישהו שמלווה אותם, השאלה היא אם אותה אוכלוסיית מבוגרים יכולה להמשיך לגור בעקרון גם בזמן העבודות? יש דירות שהעירייה יכולה לאפשר למבוגרים לשכור בעיר? ואיך אפשר לדעת שליזם יש ביטחונות ראויים? בנוסף, בהחלט חשוב לכל אחד שחותם לוודא שליזם יש ביטחונות ראויים זה חלק מהשיקולים שיש לשקול לפני שחותמים.
האם המחלקה הסוציאלית במועצה תלווה אותנו ותעזור לנו? מדובר על תהליך לא קצר, אתם תהיו שותפים בכל שלב ותת שלב בתוכנית ותוכלי להביא את דאגתכם בכל שלב בהתקדמות התוכנית.

כל תהליך של שינוי מביא איתו חששות לגבי מה הולך להיות. כל התהליכים הם טבעיים ולכן היה לנו חשוב במועצה לשמוע מה יש לכם להגיד והמחלקה הסוציאלית שותפים בתהליך , שום דבר לא יהיה בלעדיכם ובלי הסכמתכם.

כמה זמן תהליך התכנון ייקח? תהליך תכנון התוכנית אורך כשנתיים ולאחר מכן בין שנתיים לשלוש תכנון מפורט תכנון תוכנית בינוי ע"י היזם וקבלת היתרי בניה בסך הכל עד התחלת עבודות בין 4-5 שנים.

למי אפשר לפנות  כדי לשאול שאלות לגבי ההתחדשות העירונית? צוות היועצים החברתיים – גלי מקשרי קהילה gali@bncr.co.il
מה מומלץ לדיירים לעשות אם יזמים מבקשים מהם שיחתמו? כרגע מומלץ לא לחתום. הקשר עם גלי יהיה רציף ובכל מקרה להתייעץ לפני כן.
מה קורה עם דיירים שחתמו מול יזם על תכנית שלא מתאימה לתוכנית? כל דייר שחתם יפנה אלינו ואנו נבדוק פרטנית על איזה הסכם חתם ומה ניתן לעשות לגביו.
האם אצטרך לשלם עבור הפרויקט או חלקים ממנו (עלויות בנייה, תשלום לאנשי מקצוע וכדומה)?

 

כיום מקובל בשוק ההתחדשות העירונית שהיזמים משלמים על מלוא עלויות הפרויקט. החל בעלויות הבנייה, דרך עלויות שכר הדירה וכלה בבעלי מקצוע הנותנים שירות לדיירים כגון עורך דין שייצג את הדיירים, מפקח על הבנייה ועוד.

ביחד מחדשים את מתחם הרצל ויצמן ואת מתחם זוגות צעירים

להכנת התוכנית, הוקם צוות תכנון גדול ומנוסה בראשות משרד האדריכלים, נציגי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, יועצי תנועה, נוף, סביבה, מים וביוב ויועצים חברתיים.

מי העוסקים במלאכה?

 • הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
 • המועצה המקומית קריית עקרון
 • ניהול: סיטילינק השקעות בע"מ

צוות התכנון:

 • עורך התוכנית: דרמן ורבקל אדריכלות
 • שמאות: עודד לנדאו שמאות מקרקעין
 • יועצים חברתיים: CR קשרי קהילה
 • תנועה: גבריאל לוטן מהנדסים
 • סביבה ותשתיות: DHVMED
 • אגרונום: פתילת מדבר
 • חשמל: אפ.אמ הנדסת חשמל
 • כלכלה ופרוגרמה: רן חקלאי
 • מודדים: קו מדידה