כתיבה וחתימה טובה


11/10/2016 06:00

 

"בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון" בסימן אחדות וקירוב לבבות, גמר חתימה טובה, חובב צברי ראש המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה