מאגר היועצים – רשימת הזוכים

אדריכל לתכנון מבני ציבוראדריכל לצורך הכנת תב"ע עבור המועצה, כולל נספח בינוי ופיתוחמתכנן תנועה להסדרים חדשים וזמניים ברחבי הישובאדריכל נוףאגרונוםיועץ קרקע
פרטים אדריכליםקנפו כלימור אדריכליםפי.ג'י.אל הנדסה בע"מיהודה פרחיפתילת המדברישי דוד
זקסברג אדריכליםצ.מוססקו
תומר דבורצ'יקשלמה ובת שבע רוונן
V5 אדריכליםא. גושן
פרחי צפריר אדריכלים
בת שבע שרמן
ארמון אדריכלים
גרינבלד אדריכלות ועיצוב
קנפו אדריכלים
תמי הירש אדריכלים
א.גושן אדריכלים
שלמה ובת שבע רונן
לאה שניאור
גורדון אדריכלים