מארחים את מנכ"ל משכ"ל במועצה


07/12/2021 14:53

ראש המועצה, חובב צברי וצוות המנהלים במועצה נפגשו לפגישת היכרות ועבודה עם המנכ"ל הנכנס של החברה למשק וכלכלה, רם סידיס.

במהלך הפגישה הציג ראש המועצה בפני צוות משכ"ל את תכניות הפיתוח באזור בהם הקמת השכונה החדשה וההתחדשות העירוניים במתחמים ברחבי היישוב.

סוכם להמשיך ולשתף פעולה בשלל הנושאים שיקדמו את היישוב והפיתוח בו.