מחלקת הפיקוח במבצע ניקיון


20/02/2017 16:33

מחלקת הפיקוח במבצע ניקיון (בקיטור) של תחנות אוטובוס וגרפיטי בישוב