מגבלות ישובי דרום השפלה


11/05/2021 12:38

שאלות נפוצות

 1. מה ההגבלות ביישובי דרום השפלה?
  התקהלויות ושירותים:
  בשטח פתוח – עד 10 אנשים.
  במבנה – עד 100 אנשים, בכפוף להנחיות הממשלה לתקופת הקורונה.
  מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילות בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות. ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה במבנה בבנייה קלה, במבנה יביל או בשטח פתוח, בתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
  פעילויות חינוכיות: אין לקיים פעילויות חינוכיות.
 2. על אילו מסגרות חינוכיות חלות הגבלות?
  ההגבלות חלות על פעילות חינוכית פורמלית (בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום, גנים פרטיים, מסגרות החינוך המיוחד ומוסדות להשכלה גבוהה), ופעילות חינוכית בלתי פורמלית (חוגים ופעילות תנועות נוער).
 3. האם ניתן לעבוד במבנה בבנייה קלה, במבנה יביל או בשטח פתוח, באזורים שבהם חלות הגבלות על פעילות מקומות העבודה?
  ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה במבנה בבנייה קלה, במבנה יביל או בשטח פתוח, בתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
 4. האם מסגרות החינוך המיוחד פועלות באזורים שחלות עליהן הגבלות?
  ביישובי דרום השפלה – מסגרות החינוך המיוחד אינן פועלות.
 5. האם יש הגבלה על מספר הילדים שיכולים לשהות במסגרת החינוכית?
  ההנחיות למסגרות החינוכיות, לרבות גני ילדים בדרום השפלה – לא מתקיימות פעילויות חינוכיות בכל מסגרות הלימוד.
 6. האם הפנימיות ממשיכות לפעול ביישובים שחלות עליהן הגבלות?
  מסגרות במתכונת פנימיה יכולות להמשיך בפעילות בכל הארץ. יש לשים לב לדגשים הבאים: יש לבחור ולהכין את המרחב המוגן, להכיר את זמן הכניסה למרחב המוגן, לוודא שמכירים את אמצעי ההתרעה, ולתדרך ולתרגל את השוהים בכללי התנהגות מצילת חיים בעת קבלת התרעה.
 7. האם מותר להגיע ללימודים אם לא קיים מרחב מוגן תקני?
  בדרום השפלה – לא מתקיימות פעילויות חינוכיות בכל מסגרות הלימוד.
 8. מהו מרחב מוגן תקני?
  מרחב מוגן תקני כולל מקלט, או ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) או ממ"מ (מרחב מוגן מוסדי). מיגונית וכל מבנה אחר אינם מרחב מוגן תקני.
 9. מה ההנחיות לקבלת קהל בחנויות בקניונים ומרכזי קניות?
  בדרום השפלה – ניתן לקיים התקהלות של עד 100 אנשים בחנות הממוקמת בקניונים או במרכזי קניות, בתנאי שיש להן מרחב מוגן שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות.
 10. מה ההנחיות לקבלת קהל בשווקים?
  בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בדרום השפלה – ניתן לקיים התקהלות של עד 10 אנשים בשטח פתוח.
 11. אם אעדר מהעבודה בשל המצב הביטחוני, האם אקבל שכר?
  נושא הפיצויים עקב אי-הגעה לעבודה נוכח אירועים ביטחוניים אינו נוגע לפיקוד העורף, והוא מוסדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 עליו אמון משרד האוצר. יצוין, כי בדרך כלל הזכות לפיצוי נבחנת על ידי הממשלה, משרד האוצר וועדת הכספים של הכנסת, לקראת סיום האירוע המלחמתי או לאחריו.
 12. האם יש הגבלות על נסיעה בדרכים?
  אין הגבלות על נסיעה ממקום למקום. יש לבחור בדרכים חלופיות אם יוכרזו צירים סגורים לתנועה. אם מתקבלת התרעה בזמן נסיעה, יש לפעול לפי הנחיות ההתנהגות בעת קבלת התרעה.
 13. האם מותר להגיע ליישובים שחלים בהם הגבלות על התקהלויות, מקומות עבודה ופעילויות חינוכיות?
  ניתן להגיע לישובים אלו אך יש לפעול בהתאם להגבלות. מומלץ לא להגיע לישובים אלו שלא לצורך.
 14. האם שליחים יכולים לעבוד?
  אין הגבלות על נסיעה ממקום למקום. אם מתקבלת התרעה בזמן נסיעה, יש לפעול לפי הנחיות ההתנהגות בעת קבלת התרעה.
 15. האם מותר לי לצאת לעבודה אם אני מתגורר באזור שהוטלו עליו הגבלות, ועובד באזור שאין בו הגבלות?
  כן, ההנחיות רלוונטיות ליישובים שלגביהם הם נקבעו ואין הגבלות על נסיעה ממקום למקום. אם מתקבלת התרעה בזמן נסיעה, יש לפעול לפי הנחיות ההתנהגות בעת קבלת התרעה.
 16. האם התחבורה הציבורית תמשיך לפעול כסדרה?
  בדרום השפלה – התחבורה הציבורית פועלת באופן מצומצם והוחלט על עצירת תנועת הרכבות בין אשקלון לבאר שבע. בשאר הארץ, שירותי התחבורה הציבורית ממשיכים לפעול. אם מתקבלת התרעה בזמן נסיעה, יש לפעול לפי הנחיות ההתנהגות בעת קבלת התרעה.
 17. האם הגבלת ההתקהלות חלה במקומות עבודה ובעסקים שמקבלים קהל?
  הגבלת ההתקהלות חלה רק על מקומות שמקבלים קהל.
 18. האם ניתן לתת שירות בבית הלקוח?
  כן. ניתן לתת שירות בבית הלקוח, בהתאם להגבלות ההתקהלות.
 19. האם אפשר לחרוג מהגבלת ההתקהלות של הנחיות הקורונה לצורך כניסה למרחב המוגן
  הכניסה למרחב מוגן הינה הצלת חיים וניתן לחרוג לשם כך מהגבלת ההתקהלות. יחד עם זאת, יש להקפיד על עטיית מסכה ושמירת מרחק ככל האפשר.