מהיום חובה לחבוש מסיכה


12/04/2020 16:57

מהיום (12.04.2020) חובה לחבוש מסיכת פה ואף מחוץ לבית

חובה זו לא תחול במקרים הבאים:

 1. ילדים מתחת לגיל 6
 2. מי שמחמת מגבלה מתקשה באופן משמעותי עם חבישת מסכה
 3. במהלך נסיעה ברכב לבד או עם אנשים הגרים יחד
 4. משתתף בשידור בכלי תקשורת
 5. שני עובדים היושבים בחדר בקביעות ובלבד שנשמר ביניהם מרחק של 2 מ'

משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהיות שותף למאמצים לבלום את התפשטות נגיף הקורונה ולהמשיך להישאר בבית.

להלן עיקרי ההנחיות ליציאה הכרחית מהבית:

 1. יציאה לעבודה למי שרשאי לכך לפי החוק
 2. הצטיידות במזון, תרופות, שירותים ומוצרים חיוניים בלבד
 3. סיוע לאדם הנדרש לכך עקב מצב רפואי או מצוקה
 4. העברת ילדים בין הורים גרושים
 5. יציאה מהבית לטווח של עד 100 מטרים
 6. יש להימנע מהתקהלויות
 7. יש להפקיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם
 8. יש להקפיד על כללי ההיגיינה.

נכון להיום ,סכנת הקורונה טרם חלפה ולכן רק אם נקפיד כולנו על ההנחיות נוכל להערך ליציאה הדרגתית מהסגר.

לכל דיווחי הקורונה