מהנדס/ת הרשות המקומית


23/06/2016 17:20

תואר המשרה: מהנדס/ת המועצה
היקף משרה: משרה מלאה
כפיפות: ראש המועצה
מתח דרגות: שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
תיאור התפקיד:

אחריות לגיבוש ומימוש המדיניות ההנדסית של הרשות בהתאם לתכנון האסטרטגי לתכנית רב שנתית בכל הקשור לפעילויות השותפות והמיוחדות של המחלקה.

 • תרגום מדיניות ראש הרשות לתוכנית רב שנתית והכנת תכניות אב בתחומים הנדסיים שונים.
 • אחריות לפיתוח היישוב ולשיפור איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
 • אחריות לתכנון ולפיתוח ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות לפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית.
 • הסמכות המקצועית העליונה ברשות לתכנון הפיזי בתחום השיפוט של הרשות לרבות יזום ותכנון בתחומי הרשות ובדיקת תכניות המוגשות על ידי אחרים למוסדות התכנון.
 • אחריות לניהול נכסי המועצה.
 • אחריות על בניית התקציב המחלקתי וניהולו.
 • אחריות לקשר ולתיאום עם הועדה המרחבית לתכנון ובניה "זמורה" בתחומי רישוי בנייה, הוצאת היתרי בניה, טופסי 4 ותעודות גמר בניה ביישוב בהתאם לחוקים, תקנות ונוהלי המועצה.
 • תיאום עם הועדה המרחבית "זמורה" לאכיפת חוק התכנון והבניה ומעקב אחר הבניה ברשות לאיתור חריגות בניה.
 • אחריות-על בנושא איתור מבנים מסוכנים, קביעת מצב יציבותם ואישור הפעילות המתבקשת כתוצאה מקביעת מבנה כמסוכן.
 • אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית ברשות המקומית ולתחזוקתן.

קבלת קהל: יזמים, תושבים ואנשי מקצוע בתחום הבנייה.
דרישות התפקיד:
השכלה:

 • בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית או אדריכלות, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • רישום תקף בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח-1958.
 • השתלמויות בחוקי התכנון והבנייה, במינהל ציבורי, בשלטון מקומי – יתרון

ניסיון תעסוקתי:

 • 5 שנות ניסיון לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד לפחות מבין התחומים הבאים:
  פיקוח ורישוי, בניה ציבורית, עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי הרשות או מטעמה.
 • ניסיון בהנדסה עירונית – יתרון
 • ידיעת חוק התכנון והבניה תיקוניו ותקנותיו.
 • ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.

דרישות נוספות:

 • יכולת הצגה בפני קהל, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל.
 • בעל/ת כושר ביטוי בכתב ובעלפה בשפה העברית ברמה גבוהה.
 • בעל/ת אמינות ומהימנות אישית גבוה.
 • יכולת ניהול מו"מ ועמידה בלחצים.
 • ידע רב בהפעלת תוכנת אופיס, אקסל וידע ב- GIS ובמערכות תומכות בתחום התכנון והבניה.
 • יחסי אנוש ויכולת עבודה בצוות.

כללי

 • בקשה למשרה יש להגיש באמצעות מילוי "שאלון להגשת מועמדות" המצוי באתר המועצה, בצרוף קורות חיים, תמונות פספורט, תעודות והמלצות, לגזברות המועצה, לידי רונית איציקסון, רחוב הרצל 44 בקרית עקרון, עד לתאריך 07.07.2016 בשעה 13:00.
 • הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו/או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא יענו.
 • לפרטים נוספים: רונית איציקסון טלפון 08-6228866/52 מייל ronit@ekron.org.il
 • המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.
 • ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.
 • המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד.

 

שאלון להגשת מועמדות
בכבוד רב,

חובב צברי
ראש המועצה