מובילים בחינוך – קריית עקרון בראש טבלת הזכאות לבגרות!


07/10/2021 16:09

שיעור הזכאות לבגרות בקרב תלמידי כיתות י"ב בשנת תש"ף (2020-2019), שחצי ממנה התנהלה בלמידה מרחוק, רשם עלייה ביחס לשנה שקדמה לה, קריית עקרון ממשיכה להוביל בראש הטבלה עם 98.7%.

משרד החינוך פרסם השבוע את תמונת המצב החינוכית ברחבי מדינת ישראל, קריית עקרון ממשיכה להיות רשות מובילה מבין הרשויות המקומיות בתחום החינוך. גם השנה אנו ממשיכים להוביל את טבלת הזכאות ולהיות מדורגים במקום השלישי בזכאות לבגרות.

ראש המועצה, חובב צברי בירך: "אין ספק, כי השנה וחצי האחרונות היו מאתגרות בצל הקורונה, לצד הקושי הושקעו מאמצים רבים לצמצום הפערים והמשך ההעשרה החינוכית והלמידה הן מצד מערכת החינוך והן מצד ההורים והתלמידים. השותפות שלנו יחדיו כקהילה, חזקה ותומכת גם בעת הזו תוך השקעה של עובדי ההוראה ומחלקת החינוך הם ורק הם הגורם להצלחתנו!"

יש לציין כי אחוז הזכאות לבגרות במועצה עולה בהתמדה מידי שנה, בשנים האחרונות, רק בשנת 2014 עמד אחוז הזכאות על 65.3%, העלייה היא תולדה של הקצאת משאבים, הגדלה משמעותית בתקציבי החינוך וחזון יישובי תוך שיתוף פעולה בין כל הגורמים במועצה ובמוסדות החינוך, בהם ראש המועצה, חובב צברי, מחזיק תיק החינוך, משה לוי ומנהלת מחלקת החינוך, אביבה וגנר.

"אני גאה בילדי קריית עקרון, הילדים של כולנו על הרצינות וההתמדה – ישר כוח והמשך שנה בריאה ומוצלחת", סיכם ראש המועצה.

ברכות לתלמידים לצוותי החינוך וההוראה ולהורים.