מודעה בדבר אופן ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית בבחירות חוזרות


04/03/2024 21:40

הזכות לבחור

1. בבחירות החוזרות לראשות הרשות המקומית, רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים (בהתאם לרשימת הבוחרים של כל קלפי) ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה: תעודת זהות, דרכון ישראלי תקף או תעודת מעבר תקפה, רישיון נהיגה או תעודה צבאית – תעודת חוגר…