מודעה בדבר אופן ההצבעה


21/02/2024 20:41

לבחירות לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית

הזכות לבחור

בבחירות כלליות לרשויות המקומיות רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה: תעודת זהות, דרכון ישראלי תקף או תעודת מעבר תקפה, רישיון נהיגה תקף או תעודה צבאית תקפה…