מוזמנים לערבי הסברה וחשיפה


03/01/2023 22:04

לקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ״ד

תלמידים והורים יקרים,
הנכם מוזמנים לערבי הסברה וחשיפה, המיועדים לתלמידי כיתות ו׳ חינוך ממלכתי דתי לקראת ההרשמה לחטיבת הביניים לשנת הלימודים תשפ״ד.

אמי"ת המר בנים

 • יום ד', ד׳ בטבת תשפ"ג, 28/12/22 , בשעה 19:30 – היכרות עם פדגוגיה חדשנית ומסלול סנהדרין
 • יום א', ח׳ בטבת תשפ"ג, 1/1/23 , בשעה 19:30 – היכרות עם הקריה על ששת מסלוליה הייחודיים ומשנתה החינוכית

אולפנת צביה

יום א', ח׳ בשבט תשפ"ג, 1/1/23 , בשעה 19:00 – היכרות עם תפיסה חינוכית ופדגוגיה חדשנית ותוכניות ייחודיות

ישיבת בנ"ע הדרום

יום ד', יא׳ בטבת תשפ"ג, 4/1/23 , בשעה 20:00 – היכרות עם פדגוגיה ותפיסה חינוכית ייחודית

ישיבת אמי"ת עמיחי

יום ב', ט׳ בטבת תשפ"ג, 2/1/23 , בשעה 19:00 – היכרות עם פדגוגיה ותפיסה חינוכית ייחודית

אמי"ת הלל בנות

 • יום א', ט"ו בטבת תשפ"ג, 8/1/23 , בשעה 19:00 – היכרות עם פדגוגיה חדשנית ומסלולים ייחודים
 • יום ג', יז' בטבת תשפ"ג, 10/1/22 , בשעה 19:00 – היכרות עם פדגוגיה חדשנית ומסלולים ייחודים

* יום פתוח ופתיחת אתר הרישום למסלול דמוקרטי או לבית ספר ייחודי, יתקיים רק לאחר אישור פתיחת המסגרת ע"י משרד החינוך.

תצוגת פלייר – חטיבות הביניים ממלכתי-דתי

ערבי חשיפה והסברה לקראת הרישום לחטיבות הביניים הממלכתיות

הרישום לחטיבות הביניים לקראת שנה"ל תשפ"ד ייערך בין התאריכים 9.3.23-23.3.23 באמצעות אתר האינטרנט העירוני. מינהל החינוך בעירית רחובות יזם ערבי הסברה וחשיפה לתלמידים העולים לחטיבות הביניים, במטרה לסייע להורים ולתלמידים בבחירה

בימים אלה עוסקים בחטיבות הביניים ברחובות בערבי חשיפה והסברה לתלמידי כיתות ו' בעיר ולהוריהם, מתוך רצון לסייע בבחירה ובהשתלבות טובה שלהם בחטיבות הביניים – כל זאת לקראת פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד.

קרית החינוך מדעים:

 • יום ג', כד' בטבת תשפ"ג, 17.01.23 בשעה 18:30 – סבב ראשון.
 • יום ג', כד' בטבת תשפ"ג, 17.01.23 בשעה 19:30 – סבב שני.

קרית החינוך דה שליט:

 • יום ד', כה' טבת תשפ"ג ,18.01.23 18:00 – מפגש ראשון, אולם שקד.
 • יום ד', כה' טבת תשפ"ג ,18.01.23 20:00 – מפגש שני, אולם שקד.

קרית חינוך רון ארד:

יום ג', ב' בשבט תשפ"ג, 24.1.23 בשעה 19:00- בבית הספר

ביה"ס הפתוח השיטה:

יום ד', ג' בשבט תשפ"ג, 25.1.23 בשעה 19:00 – בבית ספר

קרית החינוך קציר:

 • יום ה' , ד' בשבט, תשפ"ג, 26.1.23 בשעה 19:00- באשכול הפיס
 • יום ג' , ט' בשבט, תשפ"ג, 31.1.23 בשעה 19:00- באשכול הפיס, כיתת נחשון

ביה"ס ויצ"ו:

יום ג', ט' בשבט תשפ"ג, 31.1.23 בשעה 19:00 – בבית ספר

 • פתיחת המסגרת מותנית באישור וועדה עליונה של משרד החינוך.
 • יש לבצע רישום למסגרות הקיימות, במידה והמסגרת תאושר מערכת הרישום תיפתח עבור רישום למסגרת.

קרית החינוך אורט:

יום ד', י' בשבט תשפ"ג, 1.2.23 בשעה 19:00 – בבית ספר

שלכם,

רחמים מלול
ראש עריית רחובות

זהר בלום
מ״מ ראש העיר ומחזיק תיק חינוך בעריית רחובות

אפרת צוקרמן
ראש מנהל החינוך והנוער בעריית רחובות