מוזמנים לשוק חקלאים ואיכרים


28/11/2023 16:01

האירוע הסתיים!

המועצה המקומית קריית עקרון, יחידת ההתנדבות היישובית של האגף לשירותים חברתיים ומרכז קהילתי שבשבט מזמינים אתכם:

לשוק חקלאים ואיכרים. עוטפים את העוטף…

יום רביעי 29.11.2023, ט"ז בכסלו בין השעות 14:00-20:00 ברחבת המועצה, רחוב הרצל 44, קריית עקרון

מפת הגעה:

לכל האירועים