מוכנים לכיתה א'!


09/07/2023 12:53

60 ילדים מבוגרי גני החובה השתתפו עם היציאה לחופשה הגדול בקורס מוכנות לכיתה א' בהובלת אגף החינוך.

במסגרת המוכנות פוצלו הילדים ל-5 קבוצות כאשר בכל קבוצה עד 14 ילדים, מורה מוסמכת המתמחה בהוראה לכיתות א' וסייעת גן אשר מכירה את הילדים ליוו כל כיתה וכיתה.

מטרת התכנית שמובילה המועצה זו השנה השנייה הינה להכין את הילדים בצורה מירבית לקראת כיתה א' בתחום הלימודי ובתחום הרגשי חברתי.

התכנית כוללת עשרה מפגשים, משך כל מפגש שעה וחצי.

במהלך המפגשים הילדים נחשפים למבנה של בית הספר – היכרות עם המבנה הפיזי, נחשפים לדרכי הלמידה בבית הספר. הילדים לומדים אוריינות וחשיבה חשבונית והמפגש מתנהל כמו יום שגרתי בבית הספר, עם שיעור והפסקה וכן הפסקת אוכל. זאת כדי להכיר לכל ילד וילדה את ההתנהלות הנדרשת בבית ספר.

בנוסף במפגשים מתקיים בחלק השני פעילויות חברתיות כדי להעצים את התחום הרגשי חברתי.

הילדים משובצים בקבוצות בהתאם לבית הספר אליו נרשמו לשנה הבאה.