מוכנים לכל תרחיש


14/08/2017 06:29

קריית עקרון מתרגלת צוות חילוץ והצלה קהילתי חדש

בחודשים האחרונים נרשמו שיתופי פעולה רבים בין פיקוד העורף למועצת קריית עקרון, כאשר אלו תרגלו תרחישים שונים תוך הפעלת מכלולי החירום ביישוב. כחלק מתהליכי הפקת הלקחים מתרגילים אלו הוקם לאחרונה צוות סער נוסף ביישוב, המורכב ממתנדבות ומתנדבים תושבי קריית עקרון. צוות הסער החדש הוכשר ואומן באמצעות תרגולי תרחישים שונים ומתן סיוע בחילוץ והצלה.

אימונו של צוות הסער החדש התבצע על ידי קב"ט הישוב עזרא ימיני ורכזת המתנדבים הגברת סיגי מהצרי, ובליוויים הצמוד של נציגי פיקוד העורף שהציעו ידע מקצועי ותמיכה רבה בכל שלב באימון צוות החילוץ וההצלה הקהילתי החדש .

מר עזרא ימיני קב"ט היישוב סיפר לנו: "מדהים לראות את כל המתנדבות והמתנדבים היקרים, ביניהם בני נוער נפלאים מטים כתף ומשקיעים בלמידה ותרגול מעשי. מאחל לנו שנתאמן לכל מצבי החירום ולא נזדקק".

מר חובב צברי, ראש המועצה מסר לנו בתגובה: "תודתי הרבה נתונה לצוותי פיקוד העורף, לגברת סיגי מהצרי ולקב"ט עזרא ימיני על עבודתם הרבה בהכשרת צוות החילוץ וההצלה הקהילתי החדש. שמחתי לראות את ההיענות הרבה של תושבי היישוב ואת בני הנוער המצוינים נרתמים למטרה, התברכנו בקהילה משפחתית איכותית בקריית עקרון! כולי תקווה כי על אף האימונים וההיערכויות למצבי החירום, לא ניאלץ להשתמש בהם בזמן אמת"