מכרז: מזכיר/ת השירות הפסיכולוגי


13/08/2023 13:19

מכרז פנימי/פומבי 11/23

היקף העסקה: 50% (ימים א-ה)

דרגת המשרה ודירוגה: 6-8 בדירוג מנהלי / 36-38 בדירוג המח"ר

כפיפות: מנהלת השירות הפסיכולוגי.

עיקרי התפקיד:

 1. עבודת מזכירות בסביבה ממוחשבת.
 2. אחריות על התנהלות מיטבית של הפניות לשרות הפסיכולוגי תוך קשר עם גורמי חוץ.
 3. תפעול ובקרה על  גורמי פנים וחוץ לצורך הוצאתן אל הפועל של משימות שונות שהוגדרו על-ידי הנהלת השרות.
 4. עבודה מול מוסדות חינוך, משרד החינוך ומשרד הבריאות.
 5. ליווי, שיבוץ והכנת תיקי תלמידים לקראת וועדת זכאות ואפיון.
 6. ניהול מסמכים, הקלדתם ותיוקם באופן המבטיח את זמינותם.
 7. מענה טלפוני ופרונטלי לפונים לשרות הפסיכולוגי.
 8. ניהול לוח זמנים ופגישות של מנהלת השפ"ח והפסיכולוגים.
 9. רישום פרוטוקול ישיבות, על פי הנחיית הממונה, והפצתו לפי רשימת תפוצה מוגדרת.
 10. ריכוז הטיפול האדמיניסטרטיבי בנושא היערכות השירות הפסיכולוגי לקראת שעת חירום.
 11. תפעול הליכים למימוש זכאותם של הפונים לשרות בהתאם לצרכי המערכת.
 12. מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה.

תנאי סף:

השכלה: תעודת בגרות

יתרון לבעלי תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך

ניסיון: עדיפות לבעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום המשרה.

דרישות נוספות:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • שליטה מלאה על תכנות ה-Office (Word, Power Point, Excel) והתמצאות בסביבת עבודה ממוחשבת
 • רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001

ניסיון:  ניסיון בעבודת מזכירות של שנתיים לפחות

כישורים אישיים

 • יכולת לעבודה תחת לחץ
 • תודעת שרות גבוהה ויחסי אנוש מעולים
 • דיסקרטיות ורמת אמינות גבוהה
 • מהימנות אישית ומקצועיות

התאמות וייצוג הולם:

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 31.08.2023 בשעה 23:59.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב  צברי
ראש המועצה