מחדשים ומשקמים את מבני הדואר ביישוב!


20/12/2022 12:52

לאחר פניית המועצה לדואר ישראל ובהובלת אגף תפעול ושפ"ע יצאו השבוע לדרך עבודות הצביעה והשיקום של מבני הדואר ברחבי היישוב, מטרת העבודות להפוך את המבנים וסביבתם לנגישים וראויים לשימוש.

מחדשים ומתחדשים – ברחבי היישוב!