המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / אגף החינוך / ביטחון מוסדות החינוך

ביטחון מוסדות החינוך

קב"ט (קצין ביטחון): עזרא ימיני

תפקידי הקב"ט:

  • אחראי על כלל מערך האבטחה במוסדות החינוך ביישוב ומונחה ע"י קב"ט מחוז מרכז ומשטרת ישראל.
  • אחראי להכשרת עובדי הוראה בנושא שק כולל ריענוני מטווחים במהלך השנה.
  • אחראי להיערכות והתארגנות מוסדות החינוך לאירועי חירום בשגרה ולשעת חירום, בהתאם להנחיות הקב"ט המחוזי ופיקוד העורף.
  • אחראי בתחום פעילות הטיולים של גני הילדים ובתי הספר ביישוב, על בקרה ועל ביצוע הטיולים וכן השלמות ומעקב באכיפת הוראות הבטחון.
  • מדווח למשרד החינוך על רכישת מרכיבי בטחון על מנת לקבל תקצוב מתאים.

אחראי לביטחון בבית הספר

  • בכל בית ספר יקבע המנהל אחראי לביטחון הבית ספרי שאחראי לביטחון השוטף בבית הספר ובהכנת התלמידים והצוות לשעת חירום.
  • האחראי לביטחון הבית ספרי נמצא בקשר מתמיד עם הקב"ט.

מאבטחים:

בכל בית ספר מוצב מאבטח מהשעה: 7:30 עד השעה: 14:00.

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב