המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / אגף החינוך / מדור הסעת תלמידים

מדור הסעת תלמידים

רכזת: אורית בוחבוט

טל: 08-6118297

מייל: orit@ekron.org.il

תלמיד אשר מלאו לו 18 שנים, מתבקש לגשת לעמדת הרב-קו בתחנה מרכזית ברחובות,
בצירוף אישור מביה"ס בו הוא לומד ות.ז לצורך הארכת פרופיל הכרטיס.

תשפ"ד

קווי נסיעה אגד לתלמידי רחובות תשפ"ד:

בית ספרקו אוטובוסשעות בבוקרנקודת מוצא
דה שליט
אמית בנות
מדעים
916:57
6:57
7:20
חזור: 13:40
מזכרת בתיה
מזכרת בתיה
קריית עקרון
קציר31א7:25
חזור: 13:40
קריית עקרון
אורט
ויצו
927:30
7:40
 

קווים: 26א', 27, 38 – נכנסים לתחנה מרכזית.

אפשר להתעדכן באפליקציית "מוביט" לגבי שעות מדויקות.

זכאות להסעה מאורגנת:

תלמידי חינוך מיוחד יסודי הלומדים מחוץ ליישוב

זכאות לליווי בהסעה:

  • זכאים לליווי בהסעה רק תלמידים בעלי לקויות עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך ושהוגדרו בוועדת ההשמה.
  • הסעה חריגה לתלמידים מוגבלים רפואית זמנית בהמלצת רופא ובאישור משרד החינוך.

הזכאות לטעינת כרטיסי רב-קו בתחבורה הציבורית:

תלמידי ז' עד י"ב הלומדים בבתי ספר רשמיים ברחובות.

תלמידים הלומדים במסגרות חינוך למחוננים המוכרים ע"י משרד החינוך

מועדי הטענת כרטיס רב-קו:

אוגוסט וינואר

המסמכים הדרושים להטענת כרטיס רב-קו:

  • אישור לימודים מבית הספר
  • צילום תעודות הזהות של שני ההורים בהם רשומים פרטי התלמיד/ה.
  • כרטיס רב-קו

השתתפות המועצה במימון חלקי של הוצאות הנסיעה, לתלמידי ז'-יב' מבתי הספר שאינם באזור המיפוי, שנת הלימודים תשפ"ד

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב