המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / אגף החינוך / אגף החינוך בעלי תפקידים

אגף החינוך בעלי תפקידים

בעלי תפקידים במשרדי האגף וזמני קבלת קהל

תפקידשםטלפוןפקסדואר אלקטרוניקבלת קהל
מחזיק תיק החינוך השפ"ע והבטחוןלוי משה08-622886008-9357333בתיאום מראש
מנהלת האגףאביבה וגנר08-622885908-9357333aviva@ekron.org.ilבימי רביעי
מהשעה 16:00 עד השעה 17:30
ובתיאום מראש
מזכירת האגףאורלית נגר08-611829108-9357333orlit@ekron.org.ilבימי רביעי
מהשעה 16:00 עד השעה 17:30
קצין הביטחוןעזרא ימיני08-684687308-6846873ezra@ekron.org.il 
מנהל השירות הפסיכולוגייעל שפר08-941795608-9351545yaels@ekron.org.ilבתיאום מראש
מנהלת גני הילדיםמור דגן08-648821108-9351262mor@ekron.org.ilבימי רביעי
מהשעה 16:00 עד השעה 17:30
קצין ביקור סדיראברהם אבטה08-859948808-6846873avraham@ekron.org.ilבתיאום מראש
מזכירת השירות הפסיכולוגייפה צברי08-941795608-9351545yafa@ekron.org.il
טכנאי מחשביםכפיר גדז'08-622886008-9357333kfirgedj@gmail.com
רכזת הסעים, מזכירת הגיל הרך ומזכירת אגףאורית בוחבוט08-611829708-9357333orit@ekron.org.ilבימי רביעי
מהשעה 16:00 עד השעה 17:30
רכזת כיתת אזרחים ותיקיםרונית לוי08-622886008-9357333
מנהלת הספריהליאת ג'רפי לוי08-935271308-9352713liat@ekron.org.il
רכזת על-יסודיאורטל שער08-6665135ortal@ekron.org.il
עובדת חינוך טיפולמאי לוי08-6118293may@ekron.org.il

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב