מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה עברה למשכנה החדש שבקומת המרתף במועצה


23/06/2022 23:27

המחלקה תשמח לתת שירות פרונטלי וטלפוני לתושבים,

במספר המעודכן: 08-6300750