צרכים מיוחדים

המועצה מלווה ועובדת בשיתוף פעולה עם המשפחות המיוחדות ביישוב ועם הנהגת ההורים ומנגישה את כלל המידע בנושא הצרכים המיוחדים.