המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / אגף כספים וגביה

אגף כספים וגביה

דבר מנהל האגף

אלון גרינברג
מנהל אגף כספים וגביה
גזבר המועצה

תפקידי האגף

אגף הכספים אחראי על המערכת הכספית של המועצה, במסגרת זו בונה האגף את תקציב המועצה (תקציב שוטף ותקציב פיתוח) ומנהל את המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות, תוך קידום הפיתוח הכלכלי של הרשות.

גזבר המועצה מסייע ומייעץ לראש המועצה בגיבוש המדיניות הכספית של הרשות, כולל מדיניות מיסים וגיוס כספים ממקורות שונים וכן מספק יעוץ כלכלי להנהלת הרשות וליחידותיה השונות.

אלון גרינברג –
מנהל אגף כספים וגביה – גזבר המועצה

האגף כולל את היחידות הבאות

גזברות

תפקידי היחידה – ניהול וריכוז יחידות אגף הכספים, גיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, הכנת התקציב השוטף ותקציב הפיתוח ומעקב אחר ביצועם, גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה והפעלת מערכת "המרכבה" (מערכת המחשוב הממשלתית לרשויות), מפעל הפיס, תרומות, ופעולות שוטפות לקבלתם, אישור חוקי העזר במשרד הפנים, ניהול ומעקב חוזים וטיפול בהתקשרויות ומכרזים, ריכוז ועדת תמיכות, ריכוז כספי של הפרויקטים בבניה וסלילה ועוד.
גזבר המועצה משמש כמנהל הארנונה.

הנהלת חשבונות ודיווח

היחידה אחראית לכלל רישומי הנהלת החשבונות (חשבונות קבלנים וספקים, הכנסות ממשרדי ממשלה כגון דוחות רווחה וחינוך, חשבונות חשמל, מים, טלפון, בנקים ועוד), התאמות בנקים, הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים והכנת דו"חות ודווחים אחרים, חיובים והתאמות מול רשויות אחרות, אחריות לרישום האינוונטר והמלאי ועוד.

חשבות שכר ותשלומים

הכנת תלושי השכר, תשלום השכר, הכנת דווחים ותשלומים למוסדות שכר (מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות סוציאליות), דוחות שכר למשרד האוצר ומשרד הפנים וכיוצ"ב. כמו כן אחראית לביצוע כלל התשלומים לספקים וקבלנים. היחידה מבצעת את כלל תשלומי המועצה (שכר וספקים) בכל אמצעי התשלום (שקים, העברות ומס"ב).

רכש

היחידה מקבלת דרישות לרכש מהמחלקות השונות, אחראית לקבלת הצעות מחיר והוצאת הזמנות לספקים ודווח הביצוע לגזברות. היחידה אחראית לאספקת טובין, חומרים וציוד למחלקות השונות. הקניין חבר בוועדת רכש של המועצה.
כמו כן משמש שרון בחצי משרה כרכז ההסעות (חינוך רגיל וחינוך מיוחד) תחת ניהול מחלקת החינוך.

מחלקת השומה והגביה: (באמצעות חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ)

מחלקת השומה והגביה אחראית להכנת השומות והגביה בתחומים הבאים – ארנונה היטלי פיתוח, אגרות חינוך, אגרת שלטים וכל ההכנסות העצמיות האחרות. המחלקה מפעילה משרד עורכי דין חיצוני לטובת הליכים משפטיים כנגד חייבי מיסים. המחלקה מטפלת בתחום ההנחות, ההשגות, העררים ומרכזת את ועדת ההנחות וועדת מחיקת חובות.
המחלקה מופרטת ומופעלת באמצעות חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ.

דרכי התקשרות

גבייה
כספים

גבייה

שם מלא תפקיד טלפון דוא"ל יחידה
אהרון ניסים מנהל מחלקת הגבייה 08-6228840 aharon@ekron.org.il מחלקת השומה והגביה: (באמצעות חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ)
ילנה פולבנוב סגנית מנהל 08-6228876 yelena@ekron.org.il מחלקת השומה והגביה: (באמצעות חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ)
הדס בירו פקידת שירות 08-6228842 hadasb@ekron.org.il מחלקת השומה והגביה: (באמצעות חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ)
רינה תנעמי פקידת שירות אכיפה 08-6228843 rina@ekron.org.il מחלקת השומה והגביה: (באמצעות חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ)
אוריאן מזור פקידת שירות 08-6228841 Oryan@ekron.org.il מחלקת השומה והגביה: (באמצעות חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ)
קרין וידל פקידת שירות 08-6228840 karinv@ekron.org.il מחלקת השומה והגביה: (באמצעות חברת מילגם שירותים לעיר בע"מ)

מספר פקס מחלקת הגבייה – 08-9353522

כספים

שם תפקיד טלפון ישיר מייל פקס יחידה
אלון גרינברג גזבר המועצה ומנהל אגף הכספים 08-6228848 alon@ekron.org.il 08-9370379 גזברות
מלכה (מלי) מרחבי תקציבאית ופיתוח 08-6228852 mali-m@ekron.org.il 08-9370379 גזברות
רונית איציקסון מזכירת אגף הכספים ורכזת תחום ביטוחים 08-6228866 ronit@ekron.org.il 08-9370379 גזברות
דרורי מלול מנהלת חשבונות ראשית – משרד רו"ח חיצוני 08-6228851 drori@ekron.org.il 08-9453038 הנהלת חשבונות ודיווח
פרלה מדהלה מנהלת חשבונות ורכזת תשלומים 08-6228850 perla@ekron.org.il 08-9453038 הנהלת חשבונות
שרון ליבי רכש וקניינות 08-6228853 rechesh@ekron.org.il 08-9413467 רכש

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב