המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

בקשות לרישיון עסק

הנחיות לעריכת בקשות לרישיון עסק לצורך בדיקת מהנדסת המועצה

מכתב נלווה

יש לציין האם הגשה היא ראשונה או חוזרת אחרי תיקונים. אם חוזרת-לצרף מכתב הערות האחרון מטעם מהנדסת המועצה.

טופס ריכוז נתונים

 • מילוי כל הפרטים
 • חתימת בעל העסק
 • חתימת עורך הבקשה

תרשים סביבה

 • ק.מ 1:1250
 • סימון של: מספר החלקה-בקו המדגיש
 • כיוון צפון
 • 3 רחובות סמוכים לפחות או אתרים אחרים הסמוכים

תרשים מגרש

 • מפה מיצבית בת חצי שנה בק"מ 1:250 או 1:500 (עסקים גדולים)
 • סימון קונטור העסק בקו מקווקו לכל קומה בנפרד (יותר מתרשים אחד-אם צריך)
 • סימון קו ביוב עד התחברותו למערכת הביוב הציבורית.
 • על התרשים לכלול רחובות הגובלים עם העסק
 • לסמן מיקום בלוני גז.
 • לעסקים טעוני חובת נגישות- לצרף תרשים נגישות חתום ע"י יועץ נגישות מוסמך בתחום מתו"ס.

תכנית העסק

 • תכנון פנימי-ריהוט, מערכות ומתקנים-1:100-כל הקומות.
 • 2 חתכים (אורך+רוחב) 1:100, אחד החתכים חייב לעבור דרך שירותים.
 • אם מדובר בשימוש חורג- להדגיש את החלק החורג בקונטור המודגש

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב