המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / אגף תשתיות ותפעול

אגף תשתיות ותפעול

המועצה יצאה בפיילוט שינוי ימי פינוי הטמונים לימים שני רביעי ושישי.
הפינויים הינם מלאים, זה אומר פינוי של כל הטמונים כולל שישי.

דבר מנהל האגף

תושבים יקרים,

אגף תשתיות ותפעול ביישוב, אמון על טיפול שוטף בכבישים, מדרכות, תאורת רחוב טיפוח וטפול שוטף בכבישים, מדרכות, תאורת רחוב, טיפוח וטיפול שוטף בגינות הציבוריות, והפארקים ברחבי המועצה, תוך שימת דגש על טיפול במפגעים בתחום התשתיות היישוביות.

האגף פועל לאחזקת כל מוסדות החינוך, גני משחקים ובדיקת תקינותם, הכול נעשה באמצעות צוות עובדים מקצועי ומיומן, שעושה עבודתו ימים במסירות ואכפתיות גדולה בשעות לא שגרתיות וכל מזג אויר כדי לעמוד בכל המשימות ובלוח הזמנים הנדרש.

האגף דוגל במתן שירות אדיב ומענה מהיר לתושב בצד שיתוף פעולה של התושבים בשמירה על הקיים וטיפוחו.
אנו מאמינים כי רק באמצעות שיתוף הפעולה של התושבים ופניותיהם בכל עניין הנוגע לאגף נצליח לשמור על הקיים ולפתח עוד ועוד פארקים ותשתיות לרווחת התושב ולשיפור חזות הישוב.

ייעוד האגף

 • להביא את היישוב למצב של נוי והדר מבחינת שטחי גינון, גנים ציבוריים, מתקני משחקים ושטחים פתוחים.
 • אחריות לקיום תשתיות המועצה
 • שילוב המחלקה בתכנית היישובית לזמן חירום
 • טיפול מהיר ויעיל לקריאות מוקד
 • מתן שירות מהיר ויעיל לתושבים

תפקידי האגף

 • אחריות כוללת לתחום הגינון, שטחים פתוחים, גינות ומתקני משחק
 • תחזוקת כבישים, מדרכות, תמרור, שילוט רחובות, מערכות הניקוז, מעקות בטיחות וריהוט רחוב
 • אחריות לקיום מערכת תאורת רחובות היישוב
 • ביצוע כל עבודות התחזוקה במבני ציבור
 • ביצוע כל עבודות התחזוקה במבני חינוך
 • ביצוע כל עבודות התחזוקה במקלטים
 • מענה תפעולי בכל אירועי המועצה
 • אחריות וביצוע לשיפוצי קיץ
 • מענה לקריאות המוקד תחום תפעול ותשתיות
 • ביצוע כל עבודות התחזוקה במקלטים
 • מענה תפעולי בכל אירועי המועצה
 • אחריות וביצוע לשיפוצי קיץ
 • מענה לקריאות המוקד תחום תפעול ותשתיות
 • הערכות, תכנון וביצוע של מכלול לוגיסטי ותפעולי בשעת חירום

מבנה ארגוני

מבנה אירגוני של אגף תשתיות ותפעול: מנהל האגף, מזכירה, מנהל אחזקה, ניקוז, כבישים מדרכות תמרור ושילוט, אירועים, תחזוקת מבני ציבור חינוך ומקלטים. מוקד עירוני, גנים, תאורת רחוב, בטיחות גני משחקים.

זמני קבלת קהל

יום רביעי מהשעה 16:00 עד 18:00

טלפון: 08-6210687

או במוקד העירוני בטלפון 08-6543517

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב