מידע שימושי לתושב


13/04/2020 09:38

משרד האוצר

  1. מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית!
  2. הגשת בקשה למענק לעצמאים לתקופת הקורונה
  3. משרד האוצר אישר: האצת פרויקטי תחבורה בגובה 1.1 מיליארד שקל

משרד ראש הממשלה

  1. בהנחיית ראש הממשלה ובשיתוף משרד הביטחון והביטוח הלאומי, גם נכי צה"ל יקבלו מענק מיוחד בסך 500 ש"ח.
  2. בהנחיית ראש הממשלה נתניהו חולקו כ-4,000 מחשבים ברחבי הארץ במסגרת תכנית "מחשב לכל ילד"

משרד הפנים

הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  1. חוזר מנכ"ל – סיוע חומרי חיוני לאוכלוסייה במצוקה בתקופת החירום עקב התפשטות משבר הקורונה
  2. הממשלה אישרה: תיקון לתקש"ח (תקנות שעת חירום) שמכיר בכל העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות כעובדים חיוניים ויאפשר לחדש את מצבת כוח האדם של העובדים הסוציאליים במלואה

ביטוח לאומי

מענק בסך 500 שקלים חדשים ישולם עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18, המענק ישולם לכל היותר עבור 4 ילדים למשפחה

משרד המשפטים

משרד המשפטים מפרסם את תזכיר חוק דחיית מועדים לתשלום קנסות (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 להערות הציבור

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

החרגת אנשים מסוימים עם מוגבלות מחבישת מסכה

רשות החשמל

לאור המצוקה האזרחית והצורך להתמודד עם השלכות נגיף הקורונה, פועלות רשות החשמל וחברת החשמל לישראל ברגישות מוגברת ומתקבלות החלטות רבות בנוגע לצרכני החשמל.

פעילות אזרחית

  1. חברת מגדל מוציאה קול קורא לעמותות וארגונים חברתיים, הקול הקורא הוא על סך 200,000 ש"ח שיחולקו בין העמותות וארגונים חברתיים הפועלים למען הגיל השלישי והרביעי בקהילה, אשר זקוקים לסיוע כדי להמשיך בפעילותם או לתת מענים ייעודיים בימי הקורונה
  2. קרן מק נס לפיתוח כלכלי ודמוגרפי של הנגב מזמינה מלכ"רים ועמותות, להגיש בקשה לתמיכה בפעילות חירום שתכליתה התמודדות עם משבר הקורונה בקרב הקהילות בנגב.