מי ציונה – מידע לתושב


15/10/2020 18:36

בנושאים: החלפות מדי מים, עליה בצריכת המים, עליה בחשבון המים מה ניתן לעשות, איך משפיעה עליה בצריכה ובתעריפים על חשבון המים? כיצד מחולקת צריכת המים הביתית? טיפים לחסכון במים והקטנת חשבון המים, מדי המים החדשים שנשלחו לבדיקה במעבדה נמצאו תקינים, ועוד…

איגרת מידע לתושב

מדי המים החדשים שנשלחו לבדיקה במעבדה נמצאו תקינים!!!

טיפים לחסכון במים והקטנת חשבון המים