מכרז: אחראי פרויקטים הנדסיים


07/11/2022 19:00

מכרז מספר: 23/22

היקף משרה: 100%

כפיפות: מהנדסת המועצה (2 תקנים)

דרגת המשרה ודירוגה: דרגה 37-39 בדירוג ההנדסאים

תיאור התפקיד:

אחראי על ביצוע פרויקטים הנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על-ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או הנדסאי בניה או אדריכלות.

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 או רישום בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם התחומים.

דרישות ניסיון מקצועי וניהול:

 • ניסיון מקצועי עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל – ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.
 • עבור הנדסאי רשום – 3 שנות ניסיון כאמור לעיל
 • ניסיון ניהולי לא נדרש

דרישות נוספות:

 • היכרות עם תוכנת האופיס
 • היכרות עם תוכנת MS PROJ – יתרון
 • שליטה בשפה העברית.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • יכולות ארגון, תיאום ובקרה
 • קפדנות ודייקנות בביצוע
 • מיומנות טכנית ותפיסה מכנית
 • יכולת לעבוד באופן עצמאי
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
 • יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים
 • כושר מנהיגות ויכולת הובלה
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה
 • עבודה בשטח ובשעות לא שגרתיות במידת הצורך

התאמות וייצוג הולם:

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת הצעות ומועדים:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל, באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 24.11.2022 שעה 20:00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה