מכרז: ייצור, אספקה והתקנת ריהוט מיוחד במבנה של המרכז לגיל הרך בקריית עקרון


31/05/2022 21:54

מכרז פומבי מס' 2/2022

מועד אחרון להגשת הצעות למשרדי המועצה: יום א' 19.06.2022 בשעה 14:00

מפגש מציעים יתקיים ביום ה' 02.06.2022 בשעה 11:00 (השתתפות חובה) בבניין המועצה, הרצל 44 קריית עקרון.

ניתן להשתתף במפגש מציעים גם בזום בקישור הבא:

https://us02web.zoom.us/j/82692706800?pwd=c0l5eEtkc2FwY2NWRisvSGlHbUJ1QT09

ניתן לקבל את הקישור גם בפניה בטלפון לרונית איציקסון 054-3232638 או במייל ronit@ekron.org.il