מכרז: לאספקה והתקנה של מעלית במבנה המרכז לגיל הרך בקריית עקרון


30/05/2022 13:17

מכרז פומבי מספר 3/2022

מועד אחרון להגשת הצעות למשרדי המועצה: יום א' 19.06.2022 בשעה 14:00

מפגש מציעים:

מפגש מציעים יתקיים ביום ה' 02.06.2022 בשעה 10:00 (השתתפות לא חובה) בבניין המועצה, הרצל 44 קריית עקרון.

ניתן להשתתף במפגש מציעים גם בזום בקישור הבא:

https://us02web.zoom.us/j/82692706800?pwd=c0l5eEtkc2FwY2NWRisvSGlHbUJ1QT09

ניתן לקבל את הקישור גם בפניה בטלפון לרונית איציקסון 054-3232638 או במייל ronit@ekron.org.il

שאלות הבהרה:

כתובת דוא"ל למשלוח שאלות הבהרה: ronit@ekron.org.il

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה למזמינה: יום ג' 07.06.2022 בשעה 16:00

מועד אחרון לפרסום מענה המזמינה לשאלות ההבהרה: יום ב' 13.06.2022 בשעה 18:00