מכרז לביצוע עבודות בנייה ושיפוץ


26/01/2018 15:53

מכרז פומבי מספר 3/2018

לביצוע עבודות בנייה ושיפוץ משרדי אגף שירותים חברתיים (רווחה) ואולם כלנית בספרייה בקריית עקרון.

ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 13.02.2018 בשעה 14.00

לצפיה בקבצי המכרז