מכרז להקמה ומתן רישיונות שימוש מערכת ניהול קשרי לקוחות CRM


23/02/2023 12:14

מס' מכרז: 2/02/2023

מחיר: 1,500 ₪

מועד אחרון להגשה: יום ה' 30/3/2023 בשעה 14:00 גזברות המועצה.

איש קשר: רונית איציקסון,

מזכירת אגף כספים טלפון: 08-6228866

טל' נייד: 054-3232638

דוא"ל: ronit@ekron.org.il