מכרז: למתן שירותי ביטוח


27/02/2023 09:42

מכרז פומבי מס' 1-02-2023 למתן שירותי ביטוח עבור המועצה המקומית קריית עקרון