מכרז למתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות


07/08/2023 13:36

מכרז פומבי 2-8-2023