מכרז: לקבלת שירותי הפרדה, איסוף וטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות


13/02/2022 19:50

מכרז מספר 1/2022

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה למזמינה: 17.2.2022 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות למשרדי המועצה: 24.2.2022 בשעה 14:00

בוצעה דחיית מועדים

  • מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה למזמינה: 24/2/2022 בשעה 14:00
  • מועד אחרון להגשת הצעות למשרדי המועצה: 3/3/2022 בשעה 14:00
  • תוקף ערבות ההצעה יהיה עד ליום 31/5/2022