מכרז: מוקדנ/ית


18/07/2022 10:56

מכרז פנימי / חיצוני מס' 13/22

היקף משרה: 100% (שני תקנים)

כפיפות: מנהל המוקד העירוני

אופן ההעסקה: דירוג מנהלי, דרגות 6-8

תיאור התפקיד: הנגשת שירותי הרשות לציבור לתושבים באמצעים של תקשורת טלפונית, וירטואלית וכתובה מתוך תודעת שירות.

עיקרי התפקיד:

1. הנגשת מידע לתושב על שירותי הרשות.

 • מתן שירות טלפוני אדיב, מקצועי ומהיר לתושבי הרשות, אורחיה וגורמי פנים וחוץ שונים
 • מתן מידע עירוני עדכני לציבור הרחב על כל המצוי והמתרחש ברשות בהתאם למדיניות הרשות המקומית ולנהלי העבודה שנקבעו
 • מתן מידע לציבור בזמני חירום ובאירועים חריגים

2. קבלת פניות התושבים ביחס למפגעים וצרכים תפעוליים

 • הזנת נתוני הטיפול בפניות התושבים למערכות ממוחשבות ייעודיות.
 • קבלת פניות בנוגע למפגעים ומטרדים בעיר והעברתן לטיפול ביחידות הרשות השונות, הנחייה והפעלה של צוותי השטח של הרשות לצורך טיפול בפניות שהתקבלו במוקד, כולל מתן דיווח והסבר על המפגעים, מתן עזרה טלפונית והכוונה למקום האירוע, שליחת כוח עזר במקרה הצורך וקישור טלפוני בין הגורמים השונים
 • בקרה מיידית על הטיפול בפניות המתבצע על ידי גורמי היחידה הרלוונטית.

3. ניתוב פניות התושבים ליחידה הרלוונטית לטיפול בבקשותיהם.

 • זיהוי הגורם הרלוונטי לטיפול בפניית התושב על פי שאילת שאלות מבררות.
 • הפניית התושב ו/או הפנייה לטיפול על ידי הגורם הרלוונטי ברשות, בליווי המידע הנדרש כגון פרטי התקשרות, מסמכים נדרשים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • ייצוגיות.
 • שירותיות.
 • עבודה בצוות.
 • מתן מענה במצבי חירום.

תנאי סף:

השכלה:

 • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
 • עברית ברמה גבוהה
 • יישומי מחשב:
 • היכרות עם תוכנות ה Office

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 04.08.2022 בשעה 20.00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי ראש המועצה