מכרז: מנהל מחלקת מכרזים, התקשרויות, רכש וביטוח


21/07/2022 10:20

מכרז פנימי/פומבי מס' 10/22

היקף משרה: 100%

כפיפות: גזבר המועצה

אופן העסקה: מנהל מחלקה – דרוג מח"ר או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים 30%-40% משכר מנכ"ל.

ייעוד: ניהול המכרזים, ההתקשרויות, הרכש והביטוח ברשות המקומית.

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

 • ריכוז ומעקב אחר הוצאת כל המכרזים, הסכמים והתקשרויות של המועצה.
 • ליווי הליכי מכרזים, עבודת ועדת המכרזים/יועצים, החל משלב הכנת מסמכי המכרזים וההתקשרויות מול יועמ"ש הרשות ואגפי/מחלקות הרשות, בקרה על תוכנם ועד לאישורם בוועדת מכרזים/יועצים ופרסומם.
 • ניהול פעילות של ועדת מכרזים/יועצים כולל הכנת החומר לישיבות, זימון לישיבות, הכנת פרוטוקולים וביצוע החלטות הועדה.
 • ניהול ועדת ההתקשרויות וועדות היועצים של המועצה.
 • ריכוז חוזים והתקשרויות – טיפול בחוזים עם ספקים, קבלנים ויועצים.
 • הכנת מענה לפניות המציעים וקבלנים בתיאום עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
 • בדיקה, ניהול, מעקב ובקרה אחר תוקף חוזים, ערבויות וביטוחים של הסכמים ודיווח לאגפי/מחלקות המועצה.
 • מעקב עמידה בלו"ז הארכת/חידוש חוזים, חתימת חוזים, הארכת/חידוש/פרסום מכרזים, הליכים ברכש, הצעות מחיר, קיום הליכים במועדם על מנת להבטיח התנהלות תקינה.
 • בקרה וניהול מעקב אחר חתימת חוזים וצירוף כל מסמכי המכרז, תוך תיאום וטיפול בנושא מול הגורם הרלוונטי ברשות ומחוץ לרשות.
 • אחריות ובקרה על נהלי הרכש ויישומם במועצה משלב הדרישה, ההזמנה, הביצוע והרישום.
 • ניהול הרכש ברשות המקומית (לרבות ניהול רכישת טובין, אחסנתם, הספקתם, שמירה עליהם וקביעת רמת המלאי), תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציב ושמירה על האינטרס הציבורי וטוהר המידות.
 • אחריות על ספירות מצאי הרשות המקומית ותיעוד.
 • ניהול תחום הביטוח ברשות המקומית – פיקוח, בקרה ומעקב על חוזי המועצה בתחום כולל הארכות תוקף, חידוש ועדכון פוליסות הביטוח של המועצה, ניהול וטיפול בתביעות ביטוח, קשר עם חברות הביטוח/סוכן הביטוח של המועצה, ריכוז והכנת החומר לטיפול בתביעה ולייצוג המועצה בבתי משפט בנושאים הקשורים לביטוחי הרשות, השתתפות בכתיבת מכרזי הביטוח ובאישורם.
 • ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש על ידי הממונה.

תנאי סף:

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה במחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, או סטטיסטיקה.

או – בעל תעודת עו"ד או רו"ח בתוקף.

או – הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012.

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי/תעודת עו"ד/רו"ח – 3 שנות ניסיון במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור הנדסאי רשום – 4 שנות ניסיון במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום העיסוק הרלוונטי.

עבור טכנאי רשום – 5 שנות ניסיון במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי:

3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:

 • שפות – עברית ברמה גבוהה.
 • היכרות טובה עם תוכנות ה- Office.
 • היכרות עם תוכנות רכש ופיננסיות של הרשומ"ק – יתרון.
 • יתרון לבעלי רקע משפטי.

מאפייני עשייה הייחודיים לתפקיד:

 • עבודה מאומצת ובשעות לא שגרתיות.
 • עבודת צוות ויכולת הנעת עובדים.
 • יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות והתמודדות עם לחצים.

כישורים אישיים:

 • אמינות ומהימנות.
 • כושר הבעה גבוה בכתב ויכולת כתיבה טכנית.
 • יחסי אנוש מצוינים.
 • יכולת עבודת צוות וכושר הנעת עובדים.
 • כושר ניהול משא ומתן.
 • סדר, ארגון ודיוק בפרטים.
 • נכונות לעבודה מאומצת.
 • ראש גדול.

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד ליום 04.08.2022 בשעה 20.00.

 • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
 • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה