מכרז: מתן שירותי הדברה בשטח במועצה


03/07/2023 15:48

מכרז פומבי מס' 1-07-2023