עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת


03/11/2016 23:51

תיאור התפקיד: עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת (במסגרת עיר ללא אלימות) 

כפיפות ארגונית: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

היקף משרה: חלקיות משרה 75%.

תיאור תפקיד:

  • הכנת עבודה לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות.
  • יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה.
  • איתור בעיות וצרכים של הקהילה.
  • ארגון תושבים למען שיתופם תפעיל בהגברת הערכים.
  • הקמת צוותים בין מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות.
  • פיתוח והקמה של מרכז גישור קהילתי.
  • פיתוח וריכוז תכנית "מעטפת רכה" לגיל הרך

דרישות תפקיד:

השכלה: עובד סוציאלי בעל תואר בוגר עבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

נסיון מקצועי:  עדיפות לבעלי ניסיון מוכח בתחום הרלבנטי.

כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים.

תנאי העסקה:

דירוג: עו"ס.

לבירורים נוספים : 08-9411980 כוכי שלמה.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד יום 20.11.2016 בשעה 13:00

את ההצעות יש להגיש, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במסירה ידנית, על גבי הטפסים היעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברח' הרצל 44 בקרית עקרון

 

אשת קשר לעניין מכרז זה: גב' רונית איציקסון טלפון 08-6228866

רק מועמדים העונים על דרישות הסף יענו.

הבהרה מגדרית – המכרז מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה