מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי


17/10/2017 21:11

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי מבני ציבור משולבים – גני ילדים, מרכז לגיל הרך והרחבת מקווה בקריית עקרון.

מס' מכרז: 5/2017

סיור קבלנים חובה בתאריך 19.10.2017 בשעה 11.00

לצפיה בקבצי המכרז