מכרז פומבי: למתן שירותי ניהול מערך הסעות למוסדות חינוך ורווחה


15/05/2023 12:58

מכרז פומבי מס' 2-5-2023

מועד אחרון להגשת הצעות למשרדי המועצה: 04.06.2023 שעה 14:00

קבצים קיימים:

  1. מענה לשאלות הבהרה למכרז ניהול ההסעות
  2. פרוטוקול כנס ספקים מכרז הסעות
  3. מכרז פומבי מס' 2-5-2023 למתן שירותי ניהול מערך הסעות למוסדות חינוך ורווחה